Lamentablemente, a pandemia que está a afectarnos, obríganos a cancelar de forma DEFINITIVA as clases da Escola Municipal de Artes Escénicas pertencentes ao exercicio 2019-2020.
 
Todo o alumnado matriculado neste curso quedará automaticamente inscrito para o seguinte que dará inicio en outubro. Aqueles alumnos que teñan aboado o importe completo deste curso disporán dunha rebaixa proporcional aos meses que non deron clase no importe da matrícula do vindeiro exercicio lectivo.
 
Unha aperta e moita saúde para todos!
 
 
 
 
 
 
 
Dende onte xoves e ata novo aviso, as actividades culturais e deportivas organizadas polo Concello da Estrada ou realizadas en dependencias municipais quedan canceladas con motivo do COVID-19.
Unha medida tomada atendendo ás restricións e recomendacións da Xunta de Galicia. Calquera modificación nestas medidas será comunicada ao seu debido tempo.